Az aszályos idő miatt is növekszik a csőtörések száma

2023. 08. 24., cs – 16:27

Az aszályos idő miatt is növekszik a csőtörések száma
A MIVÍZ folyamatosan dolgozik a hibák kijavításán
Miskolc Város közel 700 km hosszú vízellátó rendszere több, időben elhatárolt lépcsőben épült ki, emiatt a közüzemi vízhálózat összetétele meglehetősen eltérő csőanyagokból áll. Az elöregedett hálózaton, a gerincvezetéken előforduló hibák száma sajnos évről évre jelentős növekedést mutat. 
A csapadékos és aszályos időszakok váltakozásának hatására a talajban keletkező kedvezőtlen hatások is megszaporodnak, felerősödnek, a talajrétegek zsugorodását, kúszó mozgásait, ezáltal a csőrepedések, csőkötés elmozdulások gyakoribb előfordulását is magával hozza, mondta Vojtilla László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője. A talajban fellépő repedések, nyíró feszültségek és talajmozgások az ivóvíz csőhálózatra is extrém terhelést fejtenek ki, így főleg az egyes csőszálak csatlakozásánál és a bekötő vezetékek leágazásánál okoznak vízszivárgásokat.
A bekövetkezett meghibásodások elhárítását a hiba súlyosságától és a lakosság ellátásában betöltött közvetlen szerepétől függően ütemezi a MIVÍZ, átmenetelieg nem lehetséges azokat az észlelések időpontja szerinti sorrendben elvégezni. A hibajavítások prioritás sorrendjének meghatározása során elsődleges szempont a lakossági ivóvízellátás folyamatosságának fenntartása és annak hibajavítás idejére történő szüneteltetésének minimalizálása.
A miskolci vízszolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a fellépett hibák elhárításának érdekében, azonban most gyakran előfordul az, hogy a lakossági ivóvízellátásban közvetlen szerepet nem játszó, azaz vízhiányt nem okozó hibák elhárítása késedelmet szenvedhet, tette hozzá Vojtilla László.
Ebben az évben eddig közel 270 darab gerincvezetéki csőtöréssel birkóztak meg a hibaelhárítás végző szakemberek. Előfordult olyan hét, amikor 30 vezetékszakasz szorult javításra. A meghibásodott vezetékek, szerelvények átlagéletkora közel 55 év. 
Számos körülmény befolyásolja, hogy mennyi szerelési idő alatt tudnak megbirkózni egy-egy hiba kijavításával a MIVÍZ-es kollégák. Ez a különböző átmérőjű és korú csöveken keletkezett hiba jellegétől, nagyságától és elhelyezkedésétől is függ. Nehezítő körülmény pl. az egyéb, keresztező közművezetékek, kábelek jelenléte egy-egy munkagödörben. 
Egy csőtörés soha, sehol nem jöhet jókor, különösen, ha vízhiánnyal is jár, vagy csak komoly forgalomkorlátozás, terelés árán lehet elvégezni a javítást. Éppen ezért a MIVÍZ-nél is bekövetkező, általánosan is jellemző szakember hiány ellenére jó munkaszervezéssel, odafigyeléssel igyekszünk a feltorlódott üzemzavarok gyorsabb elhárítására.
A hálózat állapotát ismerve több felújításra és beruházásra lenne szükség, azonban az erre fordítható források egyre szűkösebbek. Az üzemeltetés költségei folyamatosan növekednek, azonban ezzel szemben a bevételek - a víziközmű-szolgáltatások elmúlt 10 évben változatlan árai és a kisebb felhasználás miatt – csökkentek.
A MIVÍZ ezúton is kéri a lakosságot, hogy mielőtt a hibabejelentésre szolgáló telefonszámot tárcsáznák, vagy éppen e-mailt írnának, tájékozódjanak a MIVÍZ honlapjáról vagy facebook oldaláról a folyamatban lévő hibaelhárításokról, ezzel csökkentve diszpécserek leterheltségét. 


Jelenleg az alábbi hibahelyekről tudunk, a hibaelhárítás folyamatban van vagy tervezzük annak időpontját:

 • Avar u. 12.
 • Csabai kapu vasúti felüljárónál
 • Csendes u. 20.
 • Dalos dűlő hrsz.72128
 • Előhegy u. 53.
 • Előhegy u. 68.
 • Eper u. 109.
 • Felsőruzsin krt 13.
 • Fém u. 2.
 • Gálffy I. u. 
 • Görögszőlő 34.
 • Hadirokkantak u. 18.
 • Katowice u. 49.
 • Kölcsey u. 1.
 • Középszer u. 12.
 • Középszer u. 40.
 • Köztársaság u. 20.
 • Kuruc u. 51.
 • Major u. - Szepessy u. sarok
 • Nagyváradi u. 7.
 • Nyár u. - Pálma u. sarok
 • Pünkösd dűlő 8/a
 • Réz u. 7.
 • Serház u. 4.
 • Sütő J. u. 40.
 • Szalay A. u. 1.
 • Szentpéteri kapu 99.
 • Tokaji F. u. körforgalom
 • Torontáli u. 33/a

Miskolc, 2023. augusztus 24.