AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://miviz.hu/ honlapra vonatkozik.

MEGFELELŐSÉGI STÁTUSZ

Ez a honlap teljes mértékben megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

NEM AKADÁLYMENTES TARTALOM

A szkennelt PDF állományok OCR szövegfelismerő programmal átalakításra kerültek, ezek képernyő felolvasó szotver segítségével felolvashatóak.

A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező PDF állományok szkennelése során nem feltétlenül biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSI NYILATKOZAT ELKÉSZÍTÉSE

Ez a nyilatkozat 2022. február 28.-án készült az MIVÍZ Kft. önértékelése alapján.

Frissítésre került 2024. április 17.-én.

Frissítette: dr. Hrabár Andrea adatvédelmi felelős.

VISSZAJELZÉS ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket a kosztrub.eszter@miviz.hu e-mail-címre lehet elküldeni. Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős szervezet: Miskolc Holding Zrt. Informatika. Elérhetőség: +36 46/519 300 Mellék: 286

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182. Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070, e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu.