Szennyvízhálózat műszaki ismertetése

Miskolc város szennyvízcsatorna ellátottsága 98% körüli, összefüggő ellátatlan belterületi részek már nem találhatók.
A szennyvízelvezetés városunk domborzati adottságait kihasználva döntően gravitációs rendszerű. A mély fekvésű területek szennyvízelvezetését átemelő gépházak létesítésével biztosítja társaságunk. Ezek az átemelő gépházak a legközelebbi gravitációs csatornába emelik át a mély fekvésű területek szennyvizeit. 
A város szennyvízcsatorna hálózatának jellemző keresztmetszetei kör illetve tojás szelvény, átmérője 200 mm – 1700 mm mérettartományban változik.
Városunk területén zömében elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat létesült. A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0062 azonosító számú projekt keretében 2015. évben a vasgyári lakóterületen is kiépült az elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat, melyre történő rákötések következtében az egykor egyesített rendszerű csatornában már csak csapadékvíz folyik.
Az agglomeráció fejlődését követően - a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével - a miskolci szennyvíztisztító telep feladatává vált Miskolc város szennyvizein kívül az agglomerációban levő települések szennyvizeinek tisztítása is, ezek a következők: Alsózsolca, Felsőzsolca, Mályi, Bükkszentkereszt, Bánkút, Nyékládháza, Szirmabesenyő, Arnót, Kistokaj.

Szennyvízcsatorna hálózat főbb statisztikai adatai

Csatornák kor szerinti bontásban
1901-1945 között 1946-1960 között 1961-1970 között 1971-1980 között 1981 után Nyomó-vezetékek Összesen
47 km 44 km 71 km 72 km 281,01 km 55,94 km 570,95 km
Csatornák anyag szerinti bontásban
Beton Kőagyag Műanyag+ azbesztcement nyomóvezetékek Összesen
224 km 27 km 264,01 km 55,94 km 570,95 km