Karsztvíz útja a forrásokig

A Bükk hegység felszíne rendkívül változatos és követi a mészkőhegység formakincsét, így a hegyi sétánk alkalmával is felfedezhető víznyelők, dolinák, karrmezők, vetődések, szurdokok, vízesések váltják egymást, a felszín alatt pedig a cseppkőbarlangok mutatják be a karsztvíz romboló és egyben építő munkáját.

A Bükkben a felszíni beszivárgás során a víz közvetve, vékony talajon keresztül (rétegvastagsága rendkívül változó), vagy közvetlen a karsztosodott kőzet (pl.: mészkő, dolomit) repedésein, járatain, vagy víznyelőkön keresztül éri el a mélyben a karsztra jellemző barlangrendszert.

Karsztvizek

A hegység belsejében, több száz méter mélységben található karsztjáratokban, barlangokban a karsztvíz szivárogva, vagy barlangi patakok formájában az alacsonyabb potenciálú hely irányába áramlik, majd turista kifolyók, egyszerű buzgárok, vagy ivóvíztermelő források, formájában a felszínre lép.

A felszínen nyílt karsztos kőzetekbe a csapadék közvetlenül és gyorsan beszivárog, ezért a karsztvizek utánpótlása igen jó, az elérési idő viszont rendkívül kicsi akár 2 óra, de a távolabbi területekről akár pár hónap, vagy év is lehet.

A vízutánpótlódás hátránya, hogy a Bükk felszín alatti vízadó képződményét, így a jól karsztosodott, kiváló vízvezető képességgel rendelkező, úgynevezett triász mészkő felszínét – mely egyben a miskolci víztermelő források vízgyűjtő területének közel 70 %-a – nem fedi olyan vízzáró réteg, amely visszatartaná, megszűrné a terepfelszínről leszivárgó vizeket.

Az év 95 %-ban kitűnő, hűs, friss bükki forrásvízben sajnos a nagy intenzitású csapadékok, kedvezőtlen vízminőség változást okozhatnak a felszínen lévő szennyezőanyagok bemosódásával. A felszín alatti víz elszennyezéséért, részben gazdasági, ipari, részben lakossági tevékenységek a felelősek.

A vízminőség változás kedvezőtlen eredménye, hogy ebben az esetben, az érintett miskolci ivóvíztermelő telep azonnali kivétele történik az ivóvízellátó rendszerből, és a fogyasztási körzet ivóvizét más, megfelelő vízminőségű karszt vízbázisból vízkormányzással biztosítjuk a zavartalan ivóvíz szolgáltatás céljából.
Az ivóvíz szolgáltatás elsődleges célja a mintegy 170 ezer miskolci lakos egészséges, jó minőségű, tiszta ivóvízzel való ellátása, ami legoptimálisabban a jelenlegi karsztvíz-bázisról oldható meg. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIVÍZ Kft. ezért az elmúlt 15 évben jelentős fejlesztéseket, beruházásokat, uniós pénzforrást vett igénybe az emberi tevékenységből származó szennyezések megelőzése, a természetes, jó vízminőség megőrzése céljából.