Általános tájékoztatás

A MIVÍZ Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy fogyasztóit egyre jobb minőségű szolgáltatással lássa el. Célunk, hogy minden esetben megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, elvárásainak. A szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink panasszal élhetnek.

A panaszbejelentéseket a Fgytv. 17/A és 17/B §. rendelkezései szerint rögzítjük és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk, a feltárt hibákat orvosoljuk. Rendszeresen elemezzük a beérkezett észrevételeket, és a tapasztalatokat felhasználjuk szolgáltatásaink, valamint ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez. 
A MIVÍZ Kft. a vonatkozó jogszabály szerint fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztat.

Szolgáltatással kapcsolatos panaszát, észrevételét az alábbi lehetőségek egyikén jelezheti Társaságunk felé:

Személyesen 3530 Miskolc, Szemere B. u. 5.
Postai úton 3501  Miskolc Pf. 1. 
Telefonon 46/519-366; 46/519-388
E-mail-ben ugyfelszolgalat@miviz.hu
Honlapunkon www.miviz.hu