Iszapvonal - a biogáz üzem technológiája

A biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása során keletkező gázelegy, amely mintegy 50-70 % metánt tartalmaz. További összetevői: 30-40% szén-dioxid, vízgőz és (kis mennyiségben) kénhidrogén.

A telepen kétféle, a szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező iszap további kezelése folyik. Az egyik a mechanikai fokozatban megfogott un. primer iszap, a másik a fölösiszap, amely a levegőztető medencék-utóülepítők egységéből származik. 
A szennyvíztisztítási technológia során keletkező nyers- és fölösiszapok a biogáz üzemnek kerülnek átadásra, további kezelés céljából. A biogáz üzemben fermentált és kigázosított iszap visszakerül víztelenítésre a centrifuga gépházába. Víztelenítés során az elérni kívánt szárazanyag tartalom 20-25%-os. Az iszap a centrifugákról az iszapkihordó csigán keresztül közvetlenül a kiszállító gépjárműre kerül.
A biogáz üzemben a MIVÍZ Kft. szennyvíztisztításából származó iszap és e mellett további, külső iszapok és egyéb szerves anyag tartalmú hulladékok fogadása, előkezelése, a telepi és az előkezelt beszállított iszapok homogenizálása, rothasztással történő kigázosítása, az ennek során termelt „biogáz” hasznosítása gázmotor generátorokkal történik.
A termelt hőenergia, valamint villamos energia a szennyvíztisztító telepen a technológiai berendezések működtetését biztosítja, a fel nem használt (fölös) energia közcélú hálózatba kerül kitáplálásra.

A biogáz üzembe beszállítható hulladékok

1. Darabos hulladékok
 • Csomagolt tejtermékek (joghurtok, dobozos tej), édesipari csomagolt termékek, gyártási hulladék
  • Sütőipari termékek, csomagolt tészták
  • Üdítő italok fém, műanyag, PET palack, papír csomagolásban
  • Romlott élelmiszerek, húsipari termékek
 • Ömlesztett, fagyasztott állapotban lévő, élelmiszer láncból kivont (lejárt szavatosságú) élelmiszeripari termékek
  • Fagylalt, pizza, tészta
  • Zöldségek, gyümölcsök
  • Húsipari termékek
2. Külső iszapok
 • Kisebb szennyvíztelepek beszállított iszapjai

A technológia rövid ismertetése

 • A szennyvíztisztító telepen keletkező nyersiszap gravitációs elősűrítése.
 • A szennyvíztisztító telepi gravitációs iszapsűrítőből származó nyers iszap fogadása egy homogenizáló tartályba.
 • A szennyvíztisztító telepi fölösiszap gépi elősűrítéséből származó sűrített fölösiszap fogadása homogenizáló tartályban.
 • A telepre beszállított külső víztelenített iszapok fogadása, mérlegelése hídmérlegen, műtárgyba épített iszapfogadó berendezéssel, iszapok hígítása, és a felhígított iszap átszivattyúzása homogenizáló tartályba.
 • A telepre beszállított hulladékok (folyékony, darabos és szilárd hulladékok) fogadása műtárgyba épített hulladékfogadó berendezéssel (ecrusor). Fogadott hulladék előkészítése (hidralizátor berendezéssel), hulladék fajtától függő továbbítása, vagy közvetlenül homogenizáló tartályba, vagy pasztörizáló tartályokba és pasztörizálás követően a homogenizáló tartályba.
 • Telepi és beszállított homogenizált iszapok feladása anaerob rothasztóba.
 • Anaerob iszapstabilizálás. 
 • Fejlődött gáz tárolása rugalmas membrán gáztartályban.
 • Gázhasznosítás gázmotorral meghajtott generátoros egységgel, villamos energia és hőtermelés.
 • Rothasztott iszap kigázosítása iszaptároló – kigázosító medencében.
 • Normál üzemmenetben a maradék rothasztott iszap centrifugás víztelenítése elszállítása.
 • Víztelenített iszap elszállítása hasznosításra.

Kvázi folyékony és darabos hulladékok fogadása - Ecrusor berendezés

Kvázi folyékony és darabos hulladékok fogadása - Ecrusor berendezés

Víztelenített iszapok fogadása - Iszapfogadó állomás

Víztelenített iszapok fogadása - Iszapfogadó állomás

Technológiai folyamatábra

Technológiai folyamatábra megtekintése